Camino Portuges 2016

Kronološki pregled dnevničkih zapisa sa Puta Sv. Jakova – Portugalska ruta u 2016. Počeja san 27. 07. u Lisabonu i stiga san u Santiago de Compostela 23. 08. 2016.

Dan 25. Briallos

Po običaju prije zore bileg dana izlazin na uličice koje vode priko mosta. Ovo je zadnji Adios Atlantiku … koji ...

Dan 26. Padron

Ostavljan Engleze kojima ne paše rano dizanje i nastavljan dalje kroz vinograde, pa uz kapelicu, pa kroz sela sve dok ...

Dan 27. Santiago de Compostela

Svanuo je i zadnji da na (ovom) Caminu ... nažalost Izlazin iz Padrona i kroz predgrađa dolazin do ceste. Malo cesta ...
Scroll to Top